Greater Than AB genomför nyemission och noteras på AktieTorget

Greater Than AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag för Greater Thans aktie är planerad till den 9 juni 2014. Teckningsperioden sträcker sig från och med idag den 22 april till och med den 12 maj 2014.

Om Greater Than
Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar för smartare bilkörning. Med hjälp av företagets första produkt LeanHaulage har 12 000 yrkesförare utvecklat sin körteknik sedan Bolaget etablerades 2004. Bolaget har nu utvecklat produkten Enerfy Driving för privatbilister. Efter testlansering, och med över 8 000 befintliga användare, är produkten nu redo att lanseras på den globala marknaden främst genom viral och digital spridning.

Att köra smart är roligt och ger möjlighet att spara var femte tank. Det minskar stressen, medför säkrare bilkörning samt bidrar till lägre CO2-utsläpp. Allt fler är uppkopplade mot internet samt mäter och jämför hur de tränar, äter, väger och lever. Enerfy Driving är en social plattform där användarna kan följa sina vänner samt dela, tävla och jämföra hur smart man kör. Tävlingar, utmaningar, tips, råd samt rabatter och erbjudanden är även en naturlig del av applikationen. Enerfy Driving består av en så kallad OBD-läsare som enkelt pluggas in i bilen samt en smartphone-applikation som finns tillgänglig för såväl Android som iPhone.

Emissionslikviden, som vid fullteckning i emissionen uppgår till 21,9 MSEK före emissionskostnader, avses användas till expansion genom företrädesvis marknadsföring och försäljning av produkten Enerfy Driving till konsumentmarknaden.

Bolagets grundare, Sten Forseke har lång erfarenhet från bilindustrin, främst som leverantör av elektronisk informationsutrustning. Sten grundade bolaget Berifors AB år 1988 som vid sammanslagningen med Stoneridge Inc, år 1998, hade en omsättning på 900 miljoner SEK. Stoneridge kom sedermera att noteras vid New York Stock Exchange.

Listning på AktieTorget
Greater Than har erhållit godkännande för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel i Greater Thans aktie.


Sammanfattning av erbjudandet
•    Teckningstid: 22 april - 12 maj 2014
•    Teckningskurs: 19 SEK per aktie
•    Emissionsvolym: 1 151 830 aktier, motsvarande cirka 21,9 MSEK
•    Minsta teckningspost: 250 aktier (4 750 SEK). Därutöver valfritt antal
•    Antal aktier innan nyemission: 5 236 620 aktier
•    Värdering: Cirka 100 MSEK (pre-money)
•    Aktiens ISIN-kod: SE0005881554
•    Kortnamn: GT
•    Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 3,2 MSEK
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum.
Fullständigt memorandum samt anmälningssedel finns att tillgå på följande hemsidor:
Greater Than: www.greaterthan.eu
AktieTorget: www.aktietorget.se  
Remium: www.remium.com

Ytterligare information avseende Greater Than finns på www.greaterthan.eu
Ytterligare information avseende produkten finns på: www.enerfydriving.com


För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, Verkställande direktör
Tel: +46 70 654 20 58
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease