Emissionen i Greater Than AB fulltecknad

Erbjudandet att teckna aktier i Greater Than AB är fulltecknat. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas måndagen den 9 juni 2014 på AktieTorget.

Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 330 nya aktieägare och 21,9 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 2,0 miljoner kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 6 388 450. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 1 151 830, vilket utgör cirka 18 procent av det totala antalet utestående aktier efter emissionen. Första dag för handel i Greater Thans aktie på AktieTorget väntas bli måndagen den 9 juni 2014. Aktien väntas få kortnamnet GTAB.

- Vi har mött ett stort intresse för Bolaget under hela teckningsperioden, säger Sten Forseke, styrelseordförande i Greater Than. Många har förstått potentialen med Enerfy Driving och att kunna mäta och jämföra smart körning.
- Det är särskilt roligt att vi fått så stor spridning och jag hälsar alla nya aktieägare välkomna. Nu inleder vi arbetet med att lansera Enerfy Driving till konsumentmarknaden. Först ut i marknadsföringen är vår ambassadör Formel 1 föraren Marcus Ericsson.

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Törngren Magnell har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 706 – 542 058

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease