Greater Than AB ökar takten

Nya distributionskanaler ökar försäljningen
Världens bilister är i stort behov av att sänka kostnaderna för bilkörning. Klimathotet kräver drastiska åtgärder för att minska CO2-utsläppen. Och fortfarande förolyckas över tretusen personer i den globala trafiken, varje dag.  

Det finns kända och bra lösningar på de här problemen; utbildning, information, hårdare körkortsprov och tätare nykterhetskontroller bl.a. En erkänt bra lösning som adresserar alla tre problemen, trafiksäkerhet, CO2-utsläpp och kostnader, heter EcoDriving. Fler och fler länder i världen inför EcoDriving som en del av körkortsutbildningen. Och många företag kostar på sina chaufförer och tjänstebilsförare dyra kurser. Idag är fördelarna välkända, men trots detta avstår de flesta bilister från att i verkligheten praktisera EcoDriving. Det upplevs helt enkelt som för tråkigt, fördelarna uppväger inte nackdelen.

Därför utvecklade Greater Than Enerfy Driving, för att göra Smart bilkörning roligt. Och därigenom på ett mer lustfyllt sätt, leverera de konkreta fördelarna för både miljön, säkerheten och användarnas plånböcker.  

Sedan i juni har bolaget arbetat med att utveckla försäljningsstrategier och lagt tid på att identifiera bra och relevanta försäljningskanaler. Det har resulterat i att Enerfy kommer att säljas genom både traditionella återförsäljarkedjor och online plattformar. Med tanke på att Enerfy är en helt ny produkt på marknaden, som saknar jämförelse, har arbetet gått smidigare än beräknat. Enkom höstens marknadstester har genererat en avsättning för ett par tusen enheter. - Eftersom Enerfy ger många goda mervärden och inte kannibaliserar på annan försäljning, har återförsäljarna visat stort intresse för produkten, säger Liselott Johansson, VD på Greater Than.

Vi har de bästa online kanalerna genom Amazon US och Europa, plus en mindre säljplattform, Fyndiq.se, för den svenska marknaden. Förutom att Amazon är en av världens största butiker, så erbjuder dom ett effektivt sätt att nå målgrupper. Därtill förs konstruktiva samtal med flera butikskedjor. Den första distributören är klar och lansering på den svenska och norska marknaden, väntas ske under första kvartalet 2015. Av taktiska skäl kommer Bolagen att gå ut med gemensam information inför produktlanseringen. - Vi arbetat oss till den position där vi vill vara. Baserat på bra förutsättningar kommer vi succesivt öka takten i försäljningsarbetet, fortsätter Liselott Johansson.  

Med en väl förpackad produkt baserad på en stark och fungerande kommunikationsplattform, så är bolaget väl förberett för att gå in i en ny fas av försäljningsarbetet. Den första större kampanjen ihop med Amazon US rullar igång lagom till jul. Nästa större kampanjer kommer att gå igång i slutet av februari, då även med fokus på Europa.  - Användarupplevelserna har överträffat förväntan, produkten har levererat, så nu går vi in i en ny fas av vår marknadsutveckling, säger Erik Hellqvist, Marknadschef på Greater Than.

Enerfy är en produkt som ger samma fördelar som EcoDriving, men roligare att göra. Det gör Enerfy till förmodligen världens mest underhållande sätt att spara tid, pengar och CO2. Enerfy synkar bilen med mobilen och kvantifierar hur smart man kör – som ett ”RunKeeper” för bilister. Det unika är att bilkörning för första gången blir jämförbart, oberoende av vilken bil som körs. Enerfy ger bland annat tips och jämför varje körning mot genomsnittet av alla användare och de allra bästa förarna i världen. Enerfy är en social plattform för bilister där användarna delar, utmanar, tävlar och följer sin egen körning.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Liselott Johansson, VD Greater Than AB Telefon: +46-706 542 058
Liselott.johansson@greaterthan.eu www.greaterthan.eu www.enerfydriving.com 
 
Greater Than är världsledande på mätning, analys och uppföljning av hur energieffektivt vi kör våra fordon. Sedan starten 2004 har företaget analyserat körning motsvarande 45.000 varv runt jorden, inledningsvis fokuserade på lastbilschaufförer. Det unika med företagets metod är att körning kan jämföras, oavsett bil, trafiksituation och andra faktorer. 2014 lanseras Enerfy Driving för konsumentmarknaden – ett slags ”RunKeeper” för bilister. Bolaget är noterat på Aktietorget. 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease