Positiva erfarenheter från Silicon Valley

Ordförande Sten Forseke berättar på Aktiedagen i Göteborg om bolagets position på marknaden och nyttan av företagets skalbara teknologi. http://www.greaterthan.eu/investor-relations/company-presentations-25940897

Greater Than´s VD, Liselott Johansson medverkade i ett Acceleratorsprogram i Silicon Valley, under en hel månad. En värdefull och lärorik tid eftersom vi då fick tillfälle att jämföra oss md de allra bästa inom Connected Car. En upplyftande erfarenhet som gav mersmak, säger Liselott Johansson. Det står klart att vår produkt Enerfy tillhandahåller tjänster som ger betydande kundnytta och ligger en bra bit för konkurrenterna. Dessutom så har vi en kärnteknologi som fortfarande ligger långt före andras försök att attackera problemet med att mäta och förstå hur vi i praktiken kör våra bilar. Greater Than har helt enkelt högre upplösning på informationen än andra bolag, inklusive bilföretagen. Vi står i en klass för sig, tycker Sten Forseke och drar parallellen mellan ett solur och en klocka som mäter hundradelar. En kunskap som kommer att användas till att utveckla nya tjänster till Enerfy, exempelvis en modern smart bilförsäkring, fortsätter Sten. Se hela framförandet här!

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease