Enerfy lanserar världens första smarta bilförsäkring

Som ett Skype - enklare och till lägre kostnad

Enerfy, tjänsten som ger information och data om bil och bilkörning lanserar nu en smart bilförsäkring som hjälper bilister att bara betala för faktiskt körda mil och ger lägre premie ju säkrare man kör.

Enerfy har en stadigt växande användarbas och Bolagets undersökningar visar att över hälften av marknaden efterfrågar en försäkring som både är rättvisare prissatt och transparent till sin utformning. Med en skalbar försäljningsmodell och växande marknad är Bolaget nu redo att ta nästa steg i strategin – att skapa repetitiva intäkter.

-    En bilförsäkring som bara betalas för faktiskt användande och som direkt ger lägre premie per kilometer ju säkrare man kör är en produkt med mycket stark efterfrågan, säger Jimmy Palmqvist, försäljningschef på Greater Than.

Greater Than AB har byggt en flexibel plattform och kapitaliserar nu på sin skalbara kärnteknologi. Tjänsten används redan virtuellt av fokusgrupper. Bolaget ska nu avsluta diskussionerna med tänkta försäkringsgivare med målsättningen är att tjänsten ska vara tillgänglig redan i början av nästa år.

-    Att Enerfy kan erbjuda en sådan smart tjänst är tack vare vår unika teknologi, som kan prissätta risken per biltur och därmed ge bilisten möjlighet att själv bestämma över sin premie. Detta innebär sannolikt ett paradigmskifte för bilförsäkringar säger Sten Forseke, ordförande.

Konsumenten erbjuds en produkt som blir billigare desto säkrare man kör och direkt efter varje biltur får användarna ett kvitto och feedback direkt i Enerfyappen. Dessutom uppmanas kunderna att hjälpa varandra med körtips för att uppnå ännu lägre försäkringspremie.

Enerfy tillämpar heller ingen ålders- eller könsdiskriminering, alla får lika möjlighet till samma premie. Det är hur säkert man i praktiken kör som avgör, vilket gör att kostnaden nu delas mellan likasinnade bilister.

-    Enerfy är den första bilförsäkringen som aktivt bidrar till bättre miljö och trafiksäkerhet, eftersom man spar pengar både på att köra mindre och trafiksäkrare, menar Liselott Johansson, VD för Greater Than AB.
De flesta som kör bättre än genomsnittet kommer i åtnjutande av en lägre, rättvisare och transparentare försäkringspremie.  

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease