Energimyndigheten ger stöd till utveckling av Enerfy

Energimyndigheten stöder Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster till Enerfy plattformen som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering.   

- Greater Than AB har en unik mängd lagrad data och kunskaper om förarbeteende som gör det möjligt att utveckla intressanta tjänster kring bränsleeffektiv körning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.
Greater Than utvecklar tjänster som gör bilkörning säkrare och miljövänligare, som säljs till konsument. Bolagets tjänster bygger på de egenutvecklade algoritmerna som inte bara hjälper dig med praktiska tjänster, utan genererar så exakta data – i realtid – att varje individ får ett unikt digitalt ”DNA”, viket gör det möjligt att utveckla helt nya och värdefulla tjänster.

Genom att koppla en bilförsäkring till Enerfys programvara kan vi erbjuda en individuell försäkring som bara kostar när du faktiskt använder din bil och där du betalar för och delar risk med likasinnade förare. Dessutom får du direkt bonus för varje biltur som du kör med större omtanke och mer fokus på säkerhet.

- Behovet av en individualiserad bilförsäkring och att bara betala för faktiskt användande är uppenbart och det är ett stort erkännande att Energimyndigheten ser möjligheterna med våra lösningar, säger Sten Forseke Ordförande i Greater Than AB.
Förutom bilförsäkringen får bolaget stöd till att utveckla en karttjänst som hjälper Enerfy användarna att göra energieffektivare vägval. Detta är en tjänst som kommer utvecklas så den i framtiden skulle kunna ingå i kartmoduler hos andra leverantörer. Stödet på 4,7 miljoner från Energimyndigheten ges i form av ett bidrag med begränsat royaltyåtagande.  

- För Energimyndigheten är det viktigt att de projekt de satsar på har unik teknologi och ger positiva effekter på miljön. Vår nya fordonsförsäkring och karttjänst har mycket av båda komponenterna och till det finns det fler värden för våra användare så som kostnadsbesparing och information med stor transparens, säger Liselott Johansson, VD på Greater Than AB.

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease