Greater Than offentliggör Informationsmemorandum

Greater Than offentliggör Informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Greater Than AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.greaterthan.eu. Företrädesemissionen, om cirka 7,7 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare med en teckningsperiod som löper 27 januari – 10 februari.

LÄNK TILL INFORMATIONSMEMORANDUM

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se
 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease