Kommuniké från extra bolagsstämma i Greater Than AB 2016-02-05

Extra bolagsstämma i Greater Than AB idag den 5 februari 2016 fattade beslut enligt följande.
Val av styrelseledamöter
Extra bolagsstämma valde styrelseledamöterna Lars Berg och Karin Forseke för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg valdes till styrelsens ordförande.
Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu.

Till nyvalda styrelseledamoten Lars Berg beslutades utgå ersättning med 200 000 kronor per år och till nyvalda styrelseledamoten Karin Forseke beslutades utgå ersättning med motsvarande ett prisbasbelopp för 2015 per år, allt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm 5 februari 2016

GREATER THAN AB

För ytterligare information:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 70 654 20 58
Liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se   

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease