Sista dag för handel med BTA den 7 mars 2016

BTA kommer att omvandlas till aktier den 11 mars 2016 och kommer därmed att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå.

Antalet aktier har med anledning av den genomförda företrädesemissionen och nyttjande av övertilldelningsoptionen ökat med 1 102 006 aktier och uppgår efter registreringen av emissionerna till 7 490 456.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease