Bokslutskommuniké 2016-01-01 - 2016-12-31 (MAR)

VD HAR ORDET
2016 har varit ett händelse- och framgångsrikt år.

Men innan jag går in på det, vill jag för perspektivet skull göra en kort tillbakablick. Greater Than har sedan länge ett komplett och väl fungerande ekosystem, Enerfy, för den uppkopplade bilen, ute på marknaden.

Sedan 2010 har vi utvecklat och lagt till nya tjänster på Enerfys ekosystem. Vi är nu uppe i ett 20-tal tjänster som får större och större spridning.

Vi tog för flera år sedan beslutet att ta fram en bilförsäkring som en av tjänsterna i Enerfy. Beslutet togs på några enkla grunder;

•    Prissättningen på dagens bilförsäkringar är både osund och baserad på historiska data som konsumenten inte kan påverka.

•    Greater Than har en unik och precis teknologi för att profilera förare, och ska man prissätta en bilförsäkring efter hur mycket och hur man kör, måste profilering vara både precis och snabb.

•    Framtidens (vilket nu är idag) konsumenter kommer att kräva transparens och möjlighet att själva påverka kostnaden.

Så - 2016 blev förändringens och genombrottets år, på många sätt och vis.

Vi rivstartade året med nya lokaler och i sann Greater Than-anda så ordnade vi flytten själva. En bra teambildande aktivitet, men inte minst att få rå sig själva istället för ett kontorshotell, har bidragit till energi och inspiration.

Nästa stora beslut var att vi skulle undersöka möjligheten att patentera vår kärnteknologi. Vi skulle gå från att skydda receptet till att patentera det. Ovanligt nog blev fem av sju patentansökningar godkända direkt, vilket bekräftar att det vi gör är unikt. De två övriga patenten förväntas bli godkända inom kort. Därefter ska vi besluta vår patentstrategi, ett jobb för 2017.

Jag är stolt över att vi har fått förnyat förtroende från gamla och nya ägare, som så starkt yttrade sig i den nyemission vi genomförde under början av året. Dessutom har vi fortsatt starkt stöd av Energimyndigheten som bidragit till internationell uppmärksamhet.     

Almi har visat stöd för vår mission och affärsmodell genom ett låm på 4MSEK.
 
För mig är det av yttersta vikt att samla bästa möjliga team runt bolaget och i det sammanhanget är jag särskilt stolt över Holmgren Group AB som investerat och blivit näst största ägare. Med Holmgren Groups kompetens och kreativitet, kan vi tillsammans utveckla tjänster för morgondagens bilägare. Därtill har vi skapat ett nära och intressant samarbete med Moderna Försäkringar som leder till att vi inom kort tillsammans kommer lansera en utmanare till de traditionella bilförsäkringar.  

Det innebär att vi efter många års arbete nu har en komplett bilförsäkringstjänst, en tjänst som är utvecklad utifrån kundens behov. En komplett och globalt skalbar plattform, från försäljning, köp, kundinformation, feedback från/till användarna och när olyckan är framme, en digital och enkel skaderapportering. Nu har konsumenten hela sin bilförsäkring lättillgängligt i mobilen. Men för att kunna erbjuda försäkringstjänsten räcker det inte med en bra teknisk plattform det krävs även en bra partner som står för just försäkring, skadereglering och framför allt, kompetens inom detta område.

Redan 2015 inleddes sonderingar med de flesta svenska försäkringsbolagen. Det vår undersökning visade, bekräftades snabbt, försäkringsbranschen kämpar för att klamra sig fast i en gammal affärsmodell och har inget större intresse att förändra sig. Och de som visade ett visst intresse till moderniteter var hopplöst efter vad det gäller kompetens och tänk, för digitalisering. Men det finns alltid några undantag som bekräftar regeln. Vi valde att jobba med Moderna Försäkringar då de både fokuserar på att digitalisera sina produkter och har ett innovativt sätt att arbeta och utvecklas.

För mig och teamet var det viktigt med erkännandet som vinsten av Veckans Affärers E-Prize gav. Det visar att fler tror på digitaliseringens möjligheter att bekämpa klimathotet. Transporter står för lejonparten av utsläppen och ses svåra att tämja. Vi har faktiskt en lösning som bidrar till att göra transporter renare och säkrare, digitalisering när den är som bäst.  
Nu har vi bäddat för ett intressant 2017, det ska lanseras nya tjänster och spänningen stiger.

Traditionella företag försöker digitalisera gamla affärsmodeller medan nya företag använder ny teknik för att utveckla helt nya kunderbjudanden. Precis som UBER och Spotify, på kort tid har förändrat sina respektive branscher, tänker Greater Than revolutionera bilförsäkringsvärlden. Greater Than utmanar ett föråldrat oligopol, med en digitaliserad tjänst som ger konsumenten uppenbara fördelar. Vi kommer att ta bilförsäkringen från den mörka kollektiva och bestraffande prissättningsmodellen, till en transparent och personlig kundupplevelse.

Trots fokuset på självkörande bilar, förväntas antalet bilar i världen öka snabbt de närmaste 20 åren, från omkring 1 miljard idag till närmare 1,7 miljarder 2030. Framför allt ser ICCT att ökningen sker i tredje världen.

Men även i Europa växer bilparken kommande decennier. ICCTs prognos pekar på att antalet personbilar i EU kommer att växa med 31 % fram till 2030. I Sverige ser vi också att antalet bilar ökar, men precis som i övriga världen, använder vi samtidigt bilen mindre och kör färre mil per år. Den trenden kommer att förändra sättet på hur vi äger bilar, från eget till andra ägandeformer, såsom bilpooler och bildelning i alla möjliga tappningar. Det är en trend som klart gynnar Greater Than eftersom det ställer nya krav på försäkrings- och finansieringslösningar.

Vi har momentum och dessutom skulle ca. 2 miljoner bilar bara i Sverige tjäna på vår bilförsäkringsmodell. På EU-nivå handlar det om cirka 100 miljoner bilar. Men vi tänker större än så och därför pratar vi redan idag med stora globala spelare om både försäkringslösningar och distribution.

Stockholm den 13 februari 2017
Liselott Johansson
Verkställande Direktör

Arkiv

Links

-

Latest pressrelease