Greater Than godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 17 mars 2017 (MAR)

Greater Than kan i dag med glädje ge beskedet att Nasdaq Stockholm AB har godkänt Greater Than AB:s ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North (”First North”).

Första dag för handel är 17 mars under beteckningen ”GREAT” och ISIN-kod SE0005881554. Greater Thans bolagsbeskrivning publiceras i dag på Bolagets hemsida www.greaterthan.eu, samt Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se.
 
”Att vi byter lista sker som ett led i vår pågående expansion och ambition om en internationell profilering. Förutom att Nasdaq är ett starkt och välkänt varumärke globalt bedömer vi att vi, genom listbytet, kommer få ökad synlighet på aktiemarknaden och även möjliggöra institutionellt ägande i Bolaget”, säger Liselott Johansson, vd Greater Than.
 
För vidare upplysningar:
Liselott Johansson, VD för Greater Than
+46 706-54 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
 
Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 15:30 CET. 

Pressrelease

Links

-

Latest pressrelease