Greater Thans spridningsemission genomförd, bolaget mer än dubblar antalet aktieägare (MAR)

I den avslutade spridningsemissionen i Greater Than AB (publ) tecknades 408 100 aktier från cirka 300 investerare, vilket innebär att antalet aktieägare ökar med 110 %.
 
Från spridningsemissionen erhåller Greater Than ca 5 600 000 kronor i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 13,8 kr/aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymägda snittkursen under teckningsperioden 31 mars - 10 april 2017.

Syftet med emissionen var att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Den stärkta finansiella ställningen som nyemissionen innebär möjliggör intensifierad utveckling av produkt och verksamhet.
 
-        Det är med stolthet som jag får välkomna 300 nya aktieägare i Greater Than. Vi är glada över det stora intresset samtidigt som vi förbättrar både vår finansiella ställning och bidrar till ökad handel i aktien, säger Liselott Johansson vd för Greater Than AB.
 
Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 8 545 386 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget till 854 538,6 kronor.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 - 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
 
 
Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08.05 CET. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter